en

efficio |efˈfiːkɪoː|

1 dělat, vyrobit, učinit, vyvolat, způsobit, dokázat;

2 rostoucí společnost nadaných a efektivních IT vývojářů a konzultantů, z místem pobytu v České republice. Ředitelství:

  • Yury Yantsevich, jednatel, technický ředitel
  • Alena Yantsevich, jednatelka, finanční ředitelka
Dáváme přednost Clojure a Ruby, ale jiné moderní technologie také patří k našim oblastem dovednosti.
Pro více informací nás kontaktujte. [1]

efficio |efˈfiːkɪoː|

1 projektuje software, plánuje vývoj, a radí v oblasti IT;

2 vyvíjí software v úzké spolupráci s odběratelovi;

3 cvičí jednotliveců a týmy podporovat a udržovat dokončené výtvory.

Neurolyzer |ˈnjʊərɒˈlaɪzə(r)|

1 Neur-o-lyzer, kombinace anglických slov "neural" a "analyzer";

2 aplikace a služba s využití cloud computingu pro chránění a analýzy mozkový data (převážně EEG), které jsou orientované na poskytnutí jednotného způsobu použití brain-computer interface (BCI) v aplikacích zákazníků a uživatelů. BCI jako služba (BCI-as-a-Service);

3 souprava knihoven pro komunikaci s Neurolyzer API, které umožní lehké zabudování a použití klíčových prvků.